Maven là gì? Nó có tác dụng gì trong hệ thống Sakai?

Maven là một từ trong tiếng Yiddish, nghĩa là bộ đệm kiến thức. Nó là một phần mềm Ban đầu nó được phát triển để đơn giản hóa các quá trình xử lý trong dự án Jakarta Turbine. Một số dự án phát triển ở một vài nơi khác nhau nên hệ thống file có sự khác nhau.

Điều này làm cho các nhà phát triển rất là khó khăn. Vì vậy, Maven đã được phát triển như là một cái chuẩn để xây dựng các dự án, hệ thống sẽ phát triển cùng một chuẩn sẽ dễ dàng thay đổi cũng như chia sẻ một cách đồng bộ.

Bây giờ Maven được sử dụng để xây dựng và quản lý bất kỳ dự án Java-base nào. Nhà phát triển Maven hy vọng rằng nó sẽ giúp các Java developer dễ dàng hơn trong việc xây dựng cũng như quản lý các dự án Java.

Mục tiêu chính của Maven đó là cho phép một developer hiểu được toàn bộ hệ thống trong thời gian ngắn nhất, để được như vậy, Maven phải thành công trong các lĩnh vực sau:

1. Làm cho việc xây dựng hệ thống một cách dễ dàng hơn

Khi sử dụng Maven, người dùng không cần phải biết bộ máy phía dưới, Maven che chắn rất tốt các chi tiết cụ thể của hệ thống rồi (=))).
2. Cung cấp cho người dùng một hệ thống xây dựng thống nhất
Maven cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích mà một phần là được trích từ file POM của java project mà bạn đã build.
3. Cung cấp thông tin dự án một cách chuyên nghiệp
4. Đưa ra hướng dẫn cụ thể nhất cho việc phát triển thực nghiệm
Maven giữ source code thử nghiệm của người dùng trong một nơi riêng
Maven cũng nhằm mục đích hỗ trợ trong công viện quản lý dự án, phát hiện và theo dõi vấn đề.
Hướng dẫn về cách bố trí cây thư mục của dự án để người dùng tìm hiểu có thể dễ dàng hơn.
5. Cho phép tự động update những tính năng mới
Maven cung cấp cho người dùng một cách đơn giản để cập nhật những bản update mới mà Maven đã làm.
Hy vọng một phần kiến thức trên sẽ giúp các bạn một phần trong quá trình tìm hiểu thêm về Maven.

Related Posts

Comments (1)

  1. Tân Phạm Ngọc
    October 29, 2013

    Hello

    Reply

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *