Chuyển trang – javascript

Trong khi lập trình, có một số lập trình viên quên hoặc tạm thời không nhớ ra cách chuyển trang trong javascript. Mặc dù chỉ với một dòng lệnh đơn giản nhưng để nhớ ra nó lúc cần là vấn đề không dễ. Vì vậy, bài viết sau sẽ đưa ra 6 cách để chuyển trang bằng javascript.

 1. Chuyển trang với hàm window.history.back
  Chuyển trang trước đó mà người dùng đã lướt qua, chỉ chuyển được có 1 trang trước đây.

  1
  2
  3
  4
  5
  function clicking1()
  {
   alert('Trở về trang trước đó dựa trên trình duyệt');
   window.history.back(-1);
  }
 2. Chuyển trang với hàm window.location.href
  Một cách để chuyển sang trang mới dùng javascript

  1
  2
  3
  4
  5
  function clicking2()
  {
   alert('Chuyển sang trang mới cùng với biến URL của trang trước đó');
   window.location.href='http://www.phamngoctan.com?preUrl='+window.location.href;
  }
 3. Chuyển trang với hàm location.replace
  Chuyển sang trang mới và thay thế trang trước đó trong lịch sử duyệt web. Khi ấn nút back trở lại trên trình duyệt thì sẽ không thể trở về trang trước đây, mà sẽ trở về 2 trang trước đó.

  1
  2
  3
  4
  function clicking3()
  {
   location.replace('http://www.phamngoctan.com'); 
  }
 4. Chuyển trang với hàm location.href
  Một cách để chuyển trang mới dùng javascript

  1
  2
  3
  4
  function clicking4()
  {
   location.href = 'http://www.phamngoctan.com';
  }
 5. Chuyển trang với hàm top.location
  Một cách để chuyển trang mới dùng javascript

  1
  2
  3
  4
  function clicking5()
  {
   top.location= 'http://www.phamngoctan.com';
  }
 6. Chuyển trang với hàm window.open
  Chuyển sang trang mới nhưng mà vẫn giữ nguyên trang cũ và mở trang mới ở một trang khác, giống như target=_blank trong thẻ <a> của html.

  1
  2
  3
  4
  function clicking6()
  {
   window.open('http://www.phamngoctan.com'); 
  }
Demo 6 cách chuyển trang bằng javascript ở đây
Chúc các bạn thành công!

Related Posts

Comments (2)

 1. Đậu Trí
  December 01, 2015

  Sao mình chạy đoạn Javascript này không chuyển trang được vậy???
  Nếu xoá đoạn If…Else đi thì mới chuyển trang được.
  Trường hợp này xử lí sao vậy??
  function checkLogin()
  {
  var i = SignIn.Username.value;
  var j = SignIn.Pass.value;
  lenU = i.length;
  lenP = j.length;
  if (lenU < 10 || lenP < 8)
  {
  alert ("Thông tin không hợp lệ, mời bạn nhập lại !");
  }
  else
  {
  window.location.href='Countdown/Countdown.html';
  }
  }

  Reply
 2. Tân Phạm Ngọc
  December 03, 2015

  Hi Trí,
  Bạn kiểm tra lại đoạn lấy giá trị của i và j nha. Có thể do đoạn này không hợp lệ nên code ko chạy.
  var i = SignIn.Username.value; // ????
  var j = SignIn.Pass.value; // ????

  Thân,
  Tan Pham

  Reply

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *