Bảo mật database trong PHP

Hôm nay, mình sẽ giới thiệu các bạn việc bảo mật thiết kế database trong php.

Trong thời đại công nghệ thông tin hiện này, cơ sở dữ liệu chính là phần quan trọng nhất trong các trang web, nó cho phép các ứng dụng web có thể cung cấp nội dung một cách linh hoạt, dễ dàng update. Và cũng từ đó, việc bảo mật cũng được đặt ra song song, các thông tin bí mật như mật khẩu của người dùng được lưu trong database sẽ là mục tiêu tấn công của các hacker. Nên việc bảo vệ cơ sở dữ liệu là rất cần thiết.

Ngày nay, ngôn ngữ thường được dùng để truy vấn dữ liệu của các ứng dụng web là MySQL. Các câu lệnh như select, insert, update nếu không được bảo vệ sẽ rất dễ bị tấn công.

PHP không thể tự bảo vệ database vì vậy bạn cần phải tự tùy chỉnh để việc bảo mật được tốt nhất và khách hàng sẽ yên tâm hơn khi sử dụng website của bạn. Các bài tiếp theo sẽ chỉ cho các bạn cách mà hacker có thể tấn công database của bạn.

Các nguyên tắc mà bạn cần nhớ khi thiết lập các đoạn code bảo vệ database của mình:

  • Tạo các tấm lá chắn có chiều sâu cho database của bạn.
  • Không bao giờ tin dữ liệu người dùng nhập vào, input text hay kể cả các select box vì các đoạn dữ liệu này ở phía người dùng, đều có thể bị thay đổi dễ dàng.
  • Bạn càng tăng cường bảo vệ database thì hacker càng ít có khả năng tấn công được.
  • Thiết kế database một cách tối ưu và luôn viết code để bảo vệ database theo trường hợp xấu nhất khi bị tấn công. Có như thế bạn mới có thể bảo vệ được database của mình.
Hôm nay thế là đủ rồi, đón chờ bài tiếp theo nha các bạn.

Related Posts

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *