Cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn và bài tập

Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về câu phủ định và nghi vấn ở thì hiện tại tiếp diễn. Với cách trình bày dễ hiểu và bài tập ứng dùng đi kèm sẽ giúp các bạn cảm thấy tiếng anh thật là đơn giản. Nào, chúng ta cùng vào bài hoc.

Bài học trước Thì hiện tại tiếp diễncách sử dụng thì hiện tại tiếp diễn, các bạn đã được hướng dẫn về câu khẳng định. Và bây giờ chúng ta cùng hoc tiếp phần phủ định và nghi vấn nào.

1. Hình thức phủ định: S +am/is/are +not + Ving.

Ví dụ 1: I am not studying. = I’m not studying.

Ví dụ 2: The cat is not playing. = The cat isn’t playing.

2. Hình thức nghi vấncách trả lời trong câu nghi vấn: Am/is/are + S + Ving.

Ví dụ 1: Is he reading? Yes, he is. /No, he isn’t.

Ví dụ 2: Are they reading? Yes, they are. / No, they aren’t.

Ví dụ 3: Is the dog playing? Yes, it is. / No, it isn’t.

Để hiểu hơn bài tập hôm nay, các bạn cùng làm bài tập nào.

I. Hoàn thành câu và trả lời câu hỏi.

1. Is he singing a song? Yes, he is.

2. …………. you playing piano? Yes,……………..

3. …………they walking? No,………………

4. ………..your mother doing the homework? Yes,……………..

5. …………the cat sleeping? No,………………

6. …………Nina and I watching TV? No,………………

7. …………the singers singing? Yes,……………..

8. ………….. he going out? No,………………

II. Viết câu hỏi và trả lời câu hỏi dựa vào những gợi ý sau.

1. We/ take/ photos/No Are we taking photos? No, we aren’t.

2. He/write/ a letter/ yes ………………………………………………………..

3. Nina and Mark/ play games/yes ………………………………………………………..

4. You/ go out for a walk/no ………………………………………………………..

5. I/sing/ yes …………………………………………………………

6. They/ eat/ no ………………………………………………………….

7. Sam/draw/a picture/yes ……………………………………………………………

8. He/talk on the phone/no ………………………………………………………….

III. Hoàn thành câu với isn’t hoặc aren’t

1. She isn’t eating.

2. He………………doing exercise.

3. Mrs. Rose ……………….clapping.

4. You………………………reading newspaper.

5. They………………….doing homework.

6. We……………………..eating oranges.

7. Nina and I……………………..sleeping.

8. He ………………………..jumping.

Có thể bạn quan tâm thêm: bài tập thì hiện tại tiếp diễn
Chúc các bạn thành công
Đỗ Quỳnh Như     

Related Posts

Comments (5)

 1. Thảo Pisces
  June 13, 2014

  ad gửi dùm mình đáp án nhé hominhthaodta12@gmail.com. tks ad 🙂

  Reply
 2. Hồ Yến
  June 25, 2014

  gửi dùm mình đáp án nha hoangyen@gmail.com

  Reply
 3. Thao Nguyen
  July 21, 2014

  gửi dùm đáp án với bạn ơi "nguyenthao800@gmail.com"

  Reply
 4. Nguyễn hoàng khang
  August 01, 2014

  gửi đáp án nha khangnguyen642002@gmail.com (k)

  Reply
 5. Trần Văn Hương
  August 01, 2014

  anh ơi gửi cho em đáp án với!tranvanhuongxddhv@gmail.com

  Reply

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *