Hàm random trong PHP

Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu hàm random – một hàm cơ bản trong PHP.

Hàm random trong PHP có 2 cách gọi:

1. Cách 1:

  int rand()

2. Cách 2:

  int rand(int $min, int $max)
 

Cách dùng:
– Dùng được cho cả PHP 4 PHP 5
– Hàm random trong PHP dùng để lấy ra một số ngẫu nhiên trong khoảng ta chỉ định theo dùng cách 2 và một số ngẫu nhiên trong khoảng giới hạn của PHP quy định là từ 0 cho đến độ dài được quy định trong file getrandmax() theo cách 1. Cân nhắc dùng hàm mt_rand()

Lưu ý:

– Trong một số flatforms như là windows, hàm getrandmax() này trả về giá trị ở mức 32767. Nếu bạn muốn nhiều hơn thế thì bạn phải dùng cách 2 để chỉ định khoảng giá trị mong muốn. Nhưng thường thì không mấy khi bạn muốn số cao hơn mức này đâu.

– Mình muốn nói thêm về vấn đề giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm rand() trả về, nó còn tùy thuộc vào số bit mặc định của platform bạn đang dùng. Ví dụ, window 32 bit sẽ có mức giá trị thấp hơn nhiều so với window 64 bit.

– Hàm getrandmax() trả về giá trị tùy thuộc vào flatform bạn đang chạy.

– Thêm một điều nữa, hàm rand() không nên dùng để tạo các chuỗi bảo mật như tạo các chuỗi ngẫu nhiên để dùng vào việc xác nhận tài khoản qua email. Các chuỗi ngẫu nhiên nên dùng các hàm khác tối ưu và bảo mật hơn nhiều. Xem các vấn đề về bảo mật ở đây.

Chúc các bạn thành công
Phạm Ngọc Tân    

Related Posts

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *