Khái niệm và cách khai báo hằng trong PHP

Chào các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục bài tiếp theo trong loạt bài “Tự học PHP – tại sao không?“. Đó là khai báo hằng trong PHP.

1. Khái niệm hằng

Trong quá trình phát triển một website, sẽ có những giá trị không thay đổi xuyên suốt quá trình website hoạt động. Ví dụ như khi bạn mã hóa password của người dùng và dùng hàm hash có sẵn của PHP. Khi đó, khóa $salt_key đi kèm với hàm hash này sẽ không bao giờ được thay đổi. Nếu khóa $salt_key này mà mất đi hoặc bị thay đổi, lúc đó người dùng sẽ không bao giờ vào được tài khoản. Bạn có thể xem thêm ở bài Mã hóa password trong PHP nếu thấy tò mò – tuy nhiên bài này chỉ dành cho ai đã nắm được PHP.

Những giá trị không thay đổi thì gọi là hằng. Đó là toán học. Còn trong PHP, khái niệm hằng dùng để chỉ những giá trị không thể chỉnh sửa được cũng như không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình.

2. Khai báo

– Tên hằng không bắt đầu với ký tự $.

– Tên hằng nên viết hoa tất cả các ký tự. Ví dụ: CONSTANT_NAME

– Dùng hàm define() để định nghĩa. Ví dụ:

define(“CONSTANT_NAME”, value);
 
    – Chí có các kiểu dữ liệu cơ bản (primitive types) như boolean, integer, float, string mới có thể dùng cho biến hằng được.
3. Cách sử dụng
    Đơn giản các bạn dùng thẳng tên hằng đã khai báo ở trên. Rồi thực hiện tính toán như các biến bình thường.
4. Kết luận
    Nếu trong quá trình phát triển website, có biến nào không thay đổi thì bạn nên để là hằng, ví dụ như các khai báo kết nối database, tên database, tên host…
    Các bạn nên tận dùng hằng để làm source code của mình trở nên trong sáng và dễ dàng nâng cấp cũng như bảo quản sau này. Khái niệm hằng sẽ đi với bạn xuyên suốt trong quá trình sử dụng ngôn ngữ PHP bây giờ, cũng như sau này khi bạn dùng các CMS hoặc các framework PHP.
Chúc các bạn thành công
Phạm Ngọc Tân

Related Posts

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *