Quy ước và ghi chú trong PHP

Chào các bạn, hôm nay NgocTan’s blog sẽ hướng dẫn bạn đến bài tiếp theo trong loạt bài “Tự học PHP – tại sao không“. Bài hôm nay mục đích là để giới thiệu với các bạn mới làm quen với PHP những bước cơ bản  trong lập trình PHP đó là cách nhúng code PHP vào HTML và cách ghi chú.

Quy ước 1: đặt code PHP ở đâu 

– Code php luôn được đặt trong thẻ

   <?php ?>

nếu có nhúng với code HTML.

– Còn nếu trong một file thuần PHP thì chúng ta chỉ cần thẻ mở

   <?php

hoặc

   <?

thế này là đủ.

– Một cách khác để nhúng code PHP vào code HTML là dùng

   <script language="php"></script>

Tuy nhiên cách này hầu như không ai dùng nó cả.

Quy ước 2: cách chú thích và phân cách câu lệnh

– Các lệnh cách nhau bởi dấu chấm phẩy (;)

– Ghi chú trong PHP thì dùng dấu  //  hoặc /* abcxyz */

– Dùng // nếu bạn muốn ghi chú dòng ngắn (1 dòng). Cái còn lại là ghi chú nhiều dòng cũng được.

Ví dụ đầu tiên, chương trình Hello World dùng PHP.

– Mở một file hello.txt bằng notepad hoặc bằng phần mềm nào bạn thích.

– Thêm nội dung như sau:

1
<?php echo "Hello world";?>

– Save as thành hello.php

– Để vào htdocs của XAMPP hoặc www của WAMP và thưởng thức kết quả.

Kết luận:

 – Bài hôm nay chỉ đơn giản là nêu lên một vài quy ước và ghi chú trong PHP. Bài đơn giản để bù lại cho bài khái niệm và giới thiệu PHP khá là dài và yêu cầu suy nghĩ nhiều của bài trước.

Chúc các bạn thành công
Phạm Ngọc Tân  

Related Posts

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *