Câu bị động ở dạng câu hỏi cực hay và bài tập

Các bạn hãy vào bài tổng hợp cách chuyển đổi các câu bị động để ôn lại những kiến thức cần lưu ý khi đổi sang câu bị động nhé. Và bây giờ, chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay nhé!

Câu bị động ở dạng câu hỏi là một trong những dạng khiến nhiều bạn bối rối trong việc chuyển đổi từ chủ động sang bị động. Vì vậy, các bạn nên tập trung vào bài học ngày hôm nay nha.

I. Câu bị động ở dạng Yes-No Question.

Yes-No Question là những câu hỏi mà câu trả lời phải là yes hay no và thường được bắt đầu bằng:

1. Các động từ khiếm khuyết: shall, ought to, must, will, would, might, may

2. Các trợ động từ: Do, Does, Did, Have, Be.

Nào, chúng ta cùng đi vào những ví dụ về cách chuyển đổi câu chủ động sang câu bị động ở dạng này nhé.

Ví dụ 1: Does your friend eat that chocolate cake? (câu chủ động)

Bước 1: Xác định thì của câu hỏi. Vì đây là thì hiện tại đơn nên ta dùng công thức bị động.
S + am/is/are+ V3/Ved.

Bước 2: Chúng ta cứ làm như một câu bị động ở thì hiện tại đơn bình thường, đừng quan tâm tới dấu chấm hỏi:

              → That chocolate cake is eaten by your friend.

Bước 3: lúc này, ta mới trả dấu chấm hỏi về, và chỉ việc đưa am/is/are lên đầu câu là xong.

               → Is that cake eaten by your friend?

Ví dụ 2: Did your mother tell this story?

Bước 1: Vì đây là thì quá khứ đơn nên ta dùng công thức bị động như sau: S + was/were + V3/ved.Bước 2: Chúng ta che từ “Did” đi và làm như một câu bị động ở thì quá khứ đơn, ta có: This story was told by your mother.

Bước 3: ta trả lại dấu chấm hỏi bằng cách đưa was hoặc were lên đầu câu, ta có: → Was this story told by your mother?

II. Dạng câu bị động Wh- Question.

1. Dạng 1: When/why/how/where + Yes –No Question.

1.1. Where does your friend eat that chocolate cake?

Ta sẽ làm 3 bước tương tự như dạng Yes-No Question rồi cuối cùng thêm các từ When, why, how, where là xong.

→ Where was that chocolate cake eaten by your friend?

2. Dạng 2: Câu bị động với Who + V + O

Các bạn nhìn vào ví dụ sau để biết cách chuyển đổi.

Ví dụ: Who made this cake?

→ Whom was this cake made by? = By whom was this cake made?

3. Dạng 3: câu bị động với What và Which.

Ví dụ: Which books does your sister read?

→ Which books are read by your sister?

Lưu ý: Vì does ở thì hiện tại đơn nên ta chia theo công thức bị động ở thì hiện tại đơn và are được chia phụ thuộc vào từ books.

Ví dụ: What plays did Nam Cam write?

→ What plays were written by Nam Cao?

Lưu ý: Vì did ở thì quá khứ đơn nên ta chia theo công thức bị động ở thì quá khứ đơn và were được chia phụ thuộc vào từ plays.

Bài tập

Đổi sang câu bị động các câu sau:

1. Does your brother find the key?

2. Do you sweep the floor?

3. Can your father finish the report?

4. Which horses do you prefer?

5. What song do the clowns sing?

6. Who cleaned my room yesterday?

7. Do you steal my pencil case?

8. Which animals do you like?

9. Who broke my glasses?

10. Did he explain that lesson?

11. Where this you buy this book?

12. Why does your father find you?

13. When do you paint your house?

14. Do you paint your house?

15. Didn’t she find a job?

16. Will your granny visit you?

17. Do they wash the dishes?

18. Where do they wash the dishes?

19. When do they wash the dishes?

20. Why will your granny visit you next week?

Bài tiếp theo “Bài tập câu bị động các loại“.

Chúc các bạn thành công
Đỗ Quỳnh Như

Related Posts

Comments (11)

 1. hương nguyễn
  February 12, 2014

  Dạ, xin mạn phép comment ạ!
  "Ví dụ: Which books does your sister read?

  → Which book is read by your sister?

  Lưu ý: Vì does ở thì hiện tại đơn nên ta chia theo công thức bị động ở thì hiện tại đơn và is được chia phụ thuộc vào từ book."
  vậy thì phải là Which books are read by your sister?
  vì books ở câu chủ động là số nhiều rồi ạ!

  Reply
 2. Tân Phạm Ngọc
  February 12, 2014

  Cảm ơn Bạn Hương Nguyễn, trong quá trính viết bài, thì chúng tôi có sai sót đôi chút, câu bạn nói đã được sửa lại, cảm ơn sự đóng góp của bạn. Chúng tôi ghi nhận điều này.

  Reply
 3. Hanako Suzuki
  May 05, 2014

  Cho em hỏi? Khi đổi câu bị động yesno mà ở thì hiện tại hoàn thành thì phải làm sao ạ?
  Have they charged this window for the laboratory?

  Reply
 4. Tân Phạm Ngọc
  May 07, 2014

  Has this window been charged for the laboratory? 🙂

  Reply
 5. Văn Trung Bùi
  May 07, 2014

  Cho em xin hỏi
  Câu này làm thế nào ạ?
  How many festivals do you celebrate in your community?
  What have you done since you came back?

  Reply
 6. Anh Tuan
  July 03, 2014

  How many festivals are celebrated in your community by you?
  What have been done by you since you came back? – vậy đó em Trung

  Reply
 7. Anh Tuan
  July 03, 2014

  Những chia sẻ của các bạn rất hữu ích. Chúc Blog luôn hiệu quả nhé!

  Reply
 8. Thanh Nhàn Nguyễn Thị
  August 04, 2014

  cho em hoi
  who wrote that novel?
  when did you buy those pans?
  who did you see last night?
  who did helped you lately?

  Reply
 9. Xuân Giao 3 Tiểu học
  October 30, 2014

  Bài tập
  Đổi sang câu bị động các câu sau:

  1. Does your brother find the key?

  2. Do you sweep the floor?

  3. Can your father finish the report?

  4. Which horses do you prefer?

  5. What song do the clowns sing?

  6. Who cleaned my room yesterday?

  7. Do you steal my pencil case?

  8. Which animals do you like?

  9. Who broke my glasses?

  10. Did he explain that lesson?

  11. Where this you buy this book?

  12. Why does your father find you?

  13. When do you paint your house?

  14. Do you paint your house?

  15. Didn’t she find a job?

  16. Will your granny visit you?

  17. Do they wash the dishes?

  18. Where do they wash the dishes?

  19. When do they wash the dishes?

  20. Why will your granny visit you next week?

  Bài tiếp theo "Bài tập câu bị động các loại".

  Reply
 10. Xuân Giao 3 Tiểu học
  October 30, 2014

  Bài tập
  Đổi sang câu bị động các câu sau:

  1. Does your brother find the key?
  ->Is the key found by your brother?
  2. Do you sweep the floor?
  -> Is the floor swept?
  3. Can your father finish the report?
  -> Can was the report finishes by your father?
  4. Which horses do you prefer?
  -> Which horses are prefer?
  5. What song do the clowns sing?
  -> What song is sung by the clowns?
  6. Who cleaned my room yesterday?
  -> Whom was my room cleanes yesterday by?
  7. Do you steal my pencil case?
  -> Is my pencil case stolen?
  8. Which animals do you like?
  -> Which animals are like?
  9. Who broke my glasses?
  -> Whom was my glasses broken by?
  10. Did he explain that lesson?
  -> Was that lesson explained?
  11. Where this you buy this book?
  -> Where was this book bought ?
  12. Why does your father find you?
  -> Why was you fought by your father?
  13. When do you paint your house?
  -> When is your house painted?
  14. Do you paint your house?
  -> Is your house pained?
  15. Didn’t she find a job?
  -> Wasn't a jod found?
  16. Will your granny visit you?
  -> Will was visited by your granny?
  17. Do they wash the dishes?
  -> Are the dishes washed?
  18. Where do they wash the dishes?
  ->Where were the dishes washed ?
  19. When do they wash the dishes?
  -> When are the dishes washed?
  20. Why will your granny visit you next week?
  -> Why was will you visited by your granny next week?

  Reply
 11. trang nguyễn
  March 18, 2015

  sao câu 16 lại là "will was…"ạ,em chưa hiểu

  Reply

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *