Câu bị động ở thì hiện tại hoàn thành và bài tập

Trước khi bắt đầu bài học cách chuyển đổi câu bị động ở thì hiện tại hoàn thành và bài tập. Các bạn hãy xem bài tổng hợp cách chuyển đổi câu bị động để nắm được một vài lưu ý khi đổi câu bị động cũng như là ôn lại bài cũ nhằm vững vàng bước tiếp vào bài học mới của chúng ta.

Sau đây là sơ đồ chuyển đổi từ câu chủ động sang câu bị động ở thì hiện tại hoàn thành.

Khái niệm

Các bạn nhìn kỹ vào hình dưới nha:

Câu chủ động:   S  +   have/has   +  V3/Ved     +   O

Câu bị động:     S2 +  have/has    +  been + V3/Ved  + by O

Lưu ý: 

– Khi chuyển qua câu bị động, chúng ta dùng “have” hay “has” ở câu bị động hoàn toàn phụ thuộc vào S2.

Bài tập

Để hiểu rõ hơn về sơ đồ, chúng ta cùng tìm hiểu những ví dụ sau:

1. Nina has bought these pencil cases.

→These pencil cases have been bought by Nina.

2. He has written this report.

→This report has been written.

Lưu ý: Ví trị của trạng từ và cụm trạng từ:

Thời gian: sau BY. Ví dụ: These pens have been bought by Nina for 2 hours.

Ví trí: trước BY. Ví dụ: These pens have been bought at that shop by Nina.

Chúng ta cùng làm bài tập để hiểu thêm bài học ngày hôm nay.

I. Chuyển sang câu bị động.

1. Tom has seen this film before.

2. Nina has read the newspaper already.

3. They have seen these movies yet.

4. I have signed the contract.

5. These men have bought the tickets.

6. I have bought this teddy bear in that shop.

7. Vicky has found her hat.

8. I have lost my bag.

9. We have finished the report.

10. I have done my exercise for three days.

II. Đổi sang câu chủ động.

1. These newspapers have been bought by Nina.

2. These reports have been typed for 2 hours.

3. My dogs have been taken good care of by my father.

4. Computer science has been studied by my brother since June.

5. This movie hasn’t been seen by my mother.

6. This car has been bought by Nina.

7. The thief has been found by the police.

8. Her pens have been found.

9. The reports have been finished.

10. These pencil cases have been bought by Nina.

Có thể bạn quan tâm câu bị động ở thì quá khứ hoàn thành và bài tập.

Các bạn nếu không làm được câu nào hoặc muốn đối chiếu, so sánh kết quả thì có thể comment ở phía dưới nha. NgocTan’s blog rất vui khi được các bạn ghé thăm và để lại comment.

Chúc các bạn thành công.

 

Đỗ Quỳnh Như     

 

Related Posts

Comments (2)

 1. Unknown
  August 09, 2016

  Hay,đọc hiểu dễ

  Reply
 2. Môn Nam
  November 12, 2019

  Câu Vicky has found her hat mình ghi lại Vicky’s hat has been found đc ko

  Reply

Leave a Reply to Môn Nam Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *