Câu bị động ở thì hiện tại tiếp diễn và bài tập

Câu bị động ở thì hiện tại tiếp diễn

Tiếp nối bài học câu bị động ở thì hiện tại đơn, hôm nay NgocTan’s blog tiếp tục giới thiệu tới các bạn cách chuyển đổi câu chủ động sang câu bị động ở thì hiện tại tiếp diễn.

Khái niệm: 

Câu bị động ở thì hiện tại tiếp diễn là câu mà trong đó, chủ ngữ của câu không thực hiện hành động mà là bị tác động bởi một chủ thể khác.

Cách chuyển đổi: 

  Các bạn nhìn vào hình phía dưới để dễ dàng nhận biết cách chuyển đổi nha. Không khó lắm đâu.

Câu chủ động: S + AM/IS/ARE +VING + O

Câu bị động:   S2 + BE Being + V3/Ved + By O

Trong đó Be chính là am, is hoặc are tùy thuộc vào S2.

Chúng ta theo dõi ví dụ sau để biết được các bước chuyển đổi của câu bị động.

Ví dụ 1: I am writing a letter.

→ A letter is being written.

Ví dụ 2: Sam is painting my house.

→ My house is being painted by Sam.

Sau đây là nguyên tắc khi chuyển đổi từ câu chủ động sang câu bị động ở thì hiện tại tiếp diễn.

Lấy túc từ xuống làm chủ từ

Lấy chủ từ xuống làm túc từ.

“Be” chính là am,is hoặc are và chia như thế nào phụ thuộc vào S2.

Chuyển đổi sang câu bị động theo công thức bị động như sau: S+am/is/are+being+PP.

Chúng ta cùng làm bài tập nào!!!

I. Đổi sang câu bị động

1. She is cleaning a window.

2. Nina is taking a photo.

3. Sam is learning English at the moment.

4. I am building my house.

5. They are writing a report now.

6. We are reading novels right now.

7. Someone is sweeping the floor.

8. I am doing my exercise now.

9. Somebody is singing my favorite songs now.

10. I am fixing my car.

II. Đổi sang câu chủ động.

1. These apples are being eaten.

2. Cookbooks are being read by Sam.

3. My school is being decorated.

4. This banana is being drawn by Nina.

5. Our rooms are being painted by Sam now.

6. The door is being closed.

7. The window is being opened.

8. Books are being read by Henry.

9. My dogs are being looked for.

10. The computer is being turned on.

Chúc các bạn thành công

Đỗ Quỳnh Như       

Related Posts

Comments (4)

 1. Le Lan
  May 24, 2014

  Cho mình xin đáp án qua mail: lelan0111@gmail.com
  Thanks!

  Reply
 2. Kaito Kyattsu
  June 16, 2014

  Cho xin đáp án nha !!! Nếu hk thì cho qua mail : kyattsukaito010@gmail.com . Thank you !!! ^_^

  Reply
 3. Sam
  June 22, 2016

  cho mk xin đáp án nha…qua mail:Giamanhoang123@gmail.com

  Reply
 4. Chi Phạm
  September 22, 2016

  cho mình xin đáp án nha , gửi qua mail : pchi3831@gmail.com

  Reply

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *