Câu bị động ở thì quá khứ đơn và bài tập

Tiếp nối với bài học trước câu bị động ở thì hiện tại đơncâu bị động ở thì hiện tại tiếp diễn.

Hôm nay, NgocTan’s blog tiếp tục giới thiệu tới các bạn cách chuyển đổi câu chủ động sang câu bị động ở thì quá khứ đơn. Với phần lý thuyết sống động, cụ thể cùng với bài tập hướng dẫn đi cùng sẽ thực sự hữu ích cho tất cả các bạn. Nào, chúng ta cùng vào bài học ngày hôm nay nhé.

Hình dưới đây mô tả quy trình chuyển đổi từ một câu trong quá khư đơn thành câu bị động tương ứng

Chủ động ở thì quá khứ đơn:     S    + Ved/V2 + O

Bị động ở thì quá khứ đơn:        S2  + Be         +  V3/Ved + By O

Trong đó “Be” chính là was hoặc were tùy vào S2. 

 

Lưu ý: các bạn lưu ý là “Be” trong câu bị động thì chia theo chủ ngữ S2 nha. Nhiều bạn rất dễ bị nhầm lẫn ở đoạn này nếu không nắm chắc lý thuyết.

Chúng ta hãy nhìn vào những ví dụ sau để hiểu thêm về bài học ngày hôm nay nhé!!!

1. Nina bought this car.

→ This car was bought by Nina.

2. He painted his houses.

→ His houses were painted.

Bài tập.

I. Đổi từ câu chủ động sang câu bị động.

1. Last year Mrs. Nina taught me both English and Science.

2. She broke my laptop.

3. I sent my children to summer camp.

4. She caught the thief.

5. The secretary finished the report last night.

6. Sam sent a gift to his father.

7. Tom wrote his report on his way to work.

8. I bought this house last year.

9. He lost his newspapers yesterday.

10. I brought my girlfriend to the party yesterday.

II. Đổi sang câu chủ động.

1. A window was broken when they were playing soccer.

2. A report was written by Nina.

3. A terrible accident was seen.

4. Our exercises were corrected by the teacher.

5. An English class was started last month.

6. She was advised to take a short rest.

7. This class was taught by Ms. Nina.

8. These novels were published in 1991.

9. My house was built in 2005.

10. My dog was bought by my mother.

Các bạn nên xem lại bài bị động ở thì hiện tại đơnbị động ở thì hiện tại tiếp diễn để có thể biết được một những lưu ý của câu bị động.

Chúc các bạn thành công
Đỗ Quỳnh Như    

Related Posts

Comments (1)

  1. quynhanhspin
    September 05, 2016

    great !!!

    Reply

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *