Nguyên tắc cần lưu ý khi chuyển đổi câu bị động

Những nguyên tắc cần lưu ý khi chuyển đổi câu bị động.

Trước khi vào bài học mới, NgocTan’s blog muốn các bạn xem lại bài tổng hơp cách chuyển đổi câu bị động để nắm lại bài học trước và đặc biệt là có thể theo dõi đầy đủ các dạng bị động và làm những bài tập ứng dụng đi kèm.

Nào, chúng ta cùng vào bài học ngày hôm này, những nguyên tắc cần lưu ý khi chuyển đổi câu bị động.

1. Ví trí cùa trạng từ và cụm trạng từ.

Thời gian sau By

Ví dụ: This hat was bought by my mother yesterday.

Ví trí trước By

Ví dụ: This hat was bought at this famous shop by my mother.

Năng diễn đứng giữa To be và V3/Ved (Năng diễn là những từ như always, usually, often, sometime, never, rarely, seldom)

Ví dụ: My sister usually sweeps the floor.

→ The floor is usually swept by my sister.

Thể cách đứng sau động từ chính

Thể cách chính là trạng từ ví dụ như: carefully, slowly,beautifully

Ví dụ: My sister swept the floor carefully.

→ The floor was swept carefully by my sister.

Thể cách có thể được đặt giữa To be và V3/Ved khi không có năng diễn.

Ví dụ: My sister swept the floor carefully.

→ The floor was carefully swept by my sister.

2. Câu có 2 túc từ, có thể dùng bất cứ túc từ nào đổi thành chủ từ trong câu bị động, nhưng túc từ gián tiếp (người) thường được dùng phổ biến hơn.

Ví dụ: Nina gave my sister this pencil

→ My sister was given this pencil by Nina. (được dùng phổ biến hơn)

→ This pencil was given to my sister by Nina.

Lưu ý: Ở cách đổi bị động cách 2, ta phải thêm “to” vào.

3. Nếu trong câu chủ động, động từ không có túc từ trực tiếp chúng ta không thể đổi sang câu bị động được.

Ví dụ: He works in the office.

4. Những động từ có giới từ và túc từ theo sau, giới từ trở lại gần động từ chính trong câu bị động.

Ví dụ: I will put it away.

→ It will be put away.

5. Cách chuyển đổi câu bị động sang câu chủ động.

Ta đưa túc từ lên làm chủ từ và dĩ nhiên ta phải bỏ “by” đi. Và nếu câu không có túc từ cũng như “by” ta phải tìm một chủ từ khác. Sau đây, NgocTan’s blog muốn giới thiệu một vài chủ từ tới các bạn: people, they, somebody, everyone, everybody…

Sau đó, đưa chủ từ về làm túc từ và chúng ta phải đặt nó sau động từ chính.

Xem to be ở thì nào thì ta viết động từ chính ở thì đó.

Năng diễn (always, usually, sometimes…) phải đặt trước động từ chính.

Chúc các bạn thành công
Những nguyên tắc cần lưu ý khi chuyển đổi câu bị động
Đỗ Quỳnh Như

Related Posts

Comments (2)

 1. hiếu hòa lê ngọc
  October 17, 2014

  câu này lam nhu the nao?chuyen sang cau bi dong
  nobody tells us about this project

  Reply
 2. khiminh2004
  January 23, 2016

  We aren't told about this project

  Reply

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *