So sánh bằng trong tiếng anh và bài tập trắc nghiệm

Hôm nay NgocTan’s blog tiếp tục triển khai từng phần trong loạt bài tổng hợp các kiểu so sánh trong tiếng anh.

Bài học đầu tiên ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu là về phép so sánh bằng trong tiếng anh nhé. Nào, chúng ta cùng vào bài học ngày hôm nay.

I. Cách dùng so sánh bằng

1. Với câu khẳng định, chúng ta dùng cấu trúc as + adj/adv + as

Các bạn cùng nhìn vào ví dụ sau:Ví dụ 1: I am as tall as Nina. ( Tôi cao bằng Nina)

Ví dụ 2: I drive as carefully as my sister. (Tôi lái xe cẩn thận bằng chị của tôi)

2. Với câu phủ định, ta dùng cấu trúc not so + adj/adv + as

       Các bạn cùng nhìn vào ví dụ sau:

Ví dụ 1: I am not so tall as Nina.(Tôi không cao bằng Nina)

Ví dụ 2: I drive not so carefully as my sister. (Tôi lái xe không cẩn thận bằng chị tôi)

3. Với câu nghi vấn phủ định, ta dùng cấu trúc as not + adj/adv + as

       Các bạn cùng nhìn vào ví dụ sau:

Ví dụ 1: Am I not as tall as Nina? (Bộ tôi không cao bằng Nina sao?)

Ví dụ 2: Do I drive not as carefully as my sister?

II. Bài tập

Để hiểu rõ hơn bài giảng hôm nay, chúng ta cùng vào phần bài tập nhé!

Chọn câu trả lời đúng nhất

1. My sister is not…………… as my aunt.

A. So old

B. Old

C. As old

D. More old

2. Your pencil case is ………… as mine.

A. Not as

B. As cheap

C. So cheap

D. A&C

3. Vung Tau is not ……….. as Nha Trang.

A. As beautiful

B. So beautiful

C. More beautiful

D. The same beautiful

4. Is Vung Tau not ……….as Nha Trang?

A. So beautiful

B. As beautiful

C. More beautiful

D. The same beautiful

5. Girls are…………………….as boys

A. So intelligent

B. As intelligent

C. More intelligent

D. Less intelligent

6. You didn’t go home …………… as Mary did.

A. As early

B. So early

C. More early

D. A&C

7. Am I ……………….young as my sister?

A. Not as

B. So as

C. As

D. A&B

8. Are you …………….clever as he is?

A. As

B. So

C. Not

D. A&C

9. I am………….. as Sam.

A. As young

B. So young

C. Younger

D. A & C

10. I run ……………. as my brother

A. So fast

B. As fast

C. Less fast

D. B & C

Bài tiếp theo: So sánh hơn trong tiếng anh và bài tập
Nếu có khó khăn gì, các bạn hãy để lại tin nhắn ở ô comment và nhóm admin sẽ phản hồi tới các bạn sớm nhất.

Thành công của các bạn là niềm vui vô kể đối với NgocTan’s blog.

Chúc các bạn thành công
Đỗ Quỳnh Như

Related Posts

Comments (2)

 1. Khanh Phan Duy
  July 31, 2014

  hay . ad cho đáp án với

  Reply
 2. Khanh Phan Duy
  July 31, 2014

  Drag0nspeaker wrote:
  Some people may say "He was not as quick a learner as his brother.", but it does not sound good to me. However, you cannot use 'as' and 'so' together in that sentence, as you do in #2

  If I wanted to use "as … as", I would change the sequence of the sentence and say:
  "He was not as quick as his brother in/at learning."

  http://forum.thefreedictionary.com/postst50687_so-adj-adv-as-or-too-adj-adv.aspx

  Reply

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *