So sánh hơn trong tiếng anh và bài tập

Nối tiếp bài học so sánh bằng trong tiếng anh và bài tập trong loạt bài Tổng hợp các kiểu so sánh trong tiếng anh, hôm nay NgocTan’s blog tiếp tục giới thiệu tới các bạn bài giảng so sánh hơn trong tiếng anh và bài tập ứng dụng đi kèm.

Với công thức rõ ràng kèm theo những ví dụ và bài tập đi cùng sẽ giúp các bạn thấy rằng “ So sánh trong tiếng anh chẳng là gì cả”. Nào, chúng ta cùng vào bài học hôm nay nhé!

I. Nguyên tắc sử dụng so sánh hơn

Trước tiên, chúng ta phải tìm hiểu về tính từ dài và tính từ ngắn.

1. Tính từ dài là tính từ có 2 vần trở lên: famous, expensive, beautiful, diligent

Tính từ tận cùng là ed, ing,ful,ish là những tính từ dài: bored,interesting, selfish..

2. Tính từ ngắn vần là tính từ có một vần thôi: tall, hot, old, young

Lưu ý: Tuy nhiên, có 2 vần nhưng tận cùng bằng y thì ta coi đó là tính từ ngắn luôn: happy, noisy, lazy, easy…

Có 2 vần nhưng tận cùng là ow, er, et, le thì ta coi đó là tính từ ngắn luôn.

       Ví dụ: narrow, clever, quiet, noble.

3. Công thức của so sánh hơn trong tiếng anh

Với tính từ ngắn, chúng ta dùng công thức sau: adj/adv + er + than. Nhìn vào ví dụ sau:

– Ví dụ 1: I am younger than Nina. ( Tôi thì trẻ hơn Nina.)

– Ví dụ 2: I ran faster than my sister. ( Tôi chạy nhanh hơn chị của mình.)

Với tính từ dài, chúng ta dùng công thức sau: more + adj/adv + than. Nhìn vào ví dụ sau:- Ví dụ 1: I am more beautiful than Nina.( Tôi đẹp hơn Nina)

– Ví dụ 2: I drive more carefully than Nina. (Tôi lái xe cẩn thận hơn Nina)

II. Bài tậpViết lại những tính từ trong ngoặc đơn cho đúng.

1. My sister is ………………….. (good- looking) than I am.

2. A book is ……………………. (wonderful) than a comic.

3. Nina walks ……………… (slowly) than her father.

4. She is ………….. (happy) than I am.

5. This bike is…………….. (cheap) than mine.

6. This house is much …………………… (comfortable) than that one.

7. A dog is ………………….. ( heavy) than a cat.

8. My pencil is…………. ( long) than yours.

9. New teacher is ……………… ( nice) than old one.

10. Ho Chi Minh is………………. ( large) than Bien Hoa.

Chọn đáp án đúng.

1. This exam was easier/more easy than old one.

                                A           B

2. Vung Tau is boreder/more bored than Nha Trang.
A         B

3. She is prettier/more pretty than Nina.
A           B
4. She is lazier/more lazy than I am.
A           B5. The well is depper/more deep than I think.
A           B
6. I love this bag because it is comfortabler/more comfortable.
A           B7. This film is boringer/more boring than I expect.
A           B8. He is taller/more tall than I am.
A           B

Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại lời nhắn tại ô comment, nhóm admin sẽ hỗ trợ các bạn trong thời gian sớm nhất.

Chúc các bạn thành công
Đỗ Quỳnh Như

Related Posts

Comments (3)

 1. kha phạm văn
  March 12, 2014

  sao khong co dap an

  Reply
 2. Hương Hà
  June 11, 2014

  1. My sister is better- more looking (good- looking) than I am.

  2. A book is more wonderful (wonderful) than a comic.

  3. Nina walks slowlier (slowly) than her father.

  4. She is happier (happy) than I am.

  5. This bike is cheaper (cheap) than mine.

  6. This house is much more comfortable (comfortable) than that one.

  7. A dog is more heavy ( heavy) than a cat.

  8. My pencil is longer ( long) than yours.

  9. New teacher is nicer ( nice) than old one.

  10. Ho Chi Minh is larger ( large) than Bien Hoa.

  Chọn đáp án đúng.

  1. This exam was easier/more easy than old one. A
  A B

  2. Vung Tau is boreder/more bored than Nha Trang . B
  A B

  3. She is prettier/more pretty than Nina. A
  A B

  4. She is lazier/more lazy than I am. A
  A B

  5. The well is depper/more deep than I think. A ( deeper )
  A B

  6. I love this bag because it is comfortabler/more comfortable. B
  A B

  7. This film is boringer/more boring than I expect. B
  A B

  8. He is taller/more tall than I am. A
  A B

  Reply
 3. giang le
  July 03, 2014

  ua heavy phai la heavier chớ

  Reply

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *