Câu trực tiếp gián tiếp ở thì hiện tại đơn và bài tập

Hôm nay, NgocTan’s blog sẽ giới thiệu tới các bạn về câu nói gián tiếp ở thì hiện tại đơn. Nào, chúng ta cùng học bài học ngày hôm nay và làm một số bài tập kèm theo để hiểu rõ về câu nói gián tiếp ở thì hiện tại đơn nhé.

Chúng ta cùng nhìn vào công thức sau: Hiện tại đơn → Quá khứ đơn

Cùng nhìn vào ví dụ sau:

Ví dụ 1: Câu trực tiếp: He said: “I am very intelligent.”

Nào, chúng ta cùng nhìn vào các bước chuyển đổi thành câu gián tiếp

Bước 1: Ta bỏ dấu : và dấu “”. Và thêm từ that. Vì vậy ta có He said that

Bước 2: Vì “I” ở đây là “He” vì vậy, ta đổi I thành he. Ta có He said that he

Bước 3: Ta sẽ lùi các động từ xuống còn một thì. Vì vậy ta có He said that he was very intelligent.

Ví dụ 2: He said to me: “you are very intelligent.”

Câu gián tiếp: He told me that I was very intelligent.

Lưu ý: said to = told

Lưu ý:

Câu trực tiếp                             Câu gián tiếp

This, these                                   that, those

Here                                            there

Now                                            then

Today                                          that day

Yesterday                                    the day before, the previous day

Next week/ year                          the following week/ year

Last week/year                            the previous week/ year, the week/year before

2 days ago                                   2 days before

Chúng ta cùng làm một số bài tập sau:

I. Đổi sang câu gián tiếp

1. He said to me: “I am more beautiful than you.”

2. My mother said: “I am so tired today.”

3. She said to me: “I love you so much.”

4. He said: “I am unhappy now.”

5. My father said: “I am a rich businessman.”

6. Nina said: “I want to sleep.”

7. My sister said: “This house is very beautiful.”

8. He said to her: “we are best friends.”

9. Sam told me: “I want to buy these cars.”

10. She said: “I am the tallest girl in the class.”

II. Đổi sang câu trực tiếp

1. He said that he was hard-working.

2. Nina said to me I looked tired that day.

3. She said that she was bored.

4. Sam said that he wanted to become a teacher.

5. He said that he wanted to buy that house.

Các bạn có vấn đề thắc mắc hoặc muốn biết đáp án của phần bài tập thì để lại comment ở phía dưới nha. Các admin sẽ trả lời sớm nhất cho các bạn.

Chúc các bạn thành công
Đỗ Quỳnh Như

Related Posts

Comments (7)

 1. Huy nguyễn
  February 20, 2014

  giai thich rất rõ ràng dễ hiêu 😀

  Reply
 2. Tân Phạm Ngọc
  February 21, 2014

  Cảm ơn bạn Huy nhiều.

  Reply
 3. dung nguyen
  April 26, 2014

  ;((

  Reply
 4. dung nguyen
  April 26, 2014

  ;((

  Reply
 5. Tân Phạm Ngọc
  April 26, 2014

  Sao vậy bạn??? Mình có thể giúp gì cho bạn ko?

  Reply
 6. Meo Meo Meo
  August 09, 2014

  Cho Meo đáp án được không?

  Reply
 7. Nguyễn Hồng Anh
  August 12, 2014

  bài viết quá bổ ích, rất cảm ơn bạn

  Reply

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *