Câu trực tiếp gián tiếp thì hiện tại tiếp diễn và bài tập

Tiếp nối bài học câu trực tiếp gián tiếp ở thì hiện tại đơn và bài tập, hôm nay NgocTan’s blog muốn giới thiệu tới các bạn bài giảng tiếp theo Câu trực tiếp gián tiếp ở thì hiện tại tiếp diễn và bài tập. Nào, chúng ta cùng vào bài học ngày hôm nay nhé.

Chúng ta có công thức sau:

Hiện tại tiếp diễn → quá khứ tiếp diễn.

Cùng nhìn vào các ví dụ sau:

Ví dụ 1: He said: “I am writing a letter now.”

→ He said that he was writing a letter then.

Ví dụ 2: She said to me: “I am talking to you.”

→ She told me that she was talking to me.

Ví dụ 3: He said to me: “You are painting my house.”

→ He told me that I was painting his house.

Để dễ nhớ bài giảng, adminmẹo nhớ như sau:

Ở ví dụ 2:

“She said to me”, thì trong đó: “She” được coi là người thứ 1 và “me” được coi là người thứ 2.

Ở ví dụ 1:

“He said”, thì trong đó: “He” được coi là người thứ 1

Câu trực tiếp                       Câu gián tiếp

Nếu câu trực tiếp là I             Câu gián tiếp sẽ chuyển thành He hoặc She tùy theo người thứ 1.

Nếu là my                              Chuyển thành his hoặc her tùy vào người thứ 1

Nếu là you                             Ta chia 2 trường hợp:

                                              Trường hợp Youchủ từ: chuyển thành I, He, She, It, We, They

                                              tùy thuộc vào người thứ 2

                                              Trường hợp Youtúc từ: chuyển thành me, him, her, it, us, them

                                              tùy thuộc vào người thứ 2

Nếu là your                            My, his, her, its, our tùy vào người thứ 2

Để hiểu rõ hơn về bài giảng ngày hôm nay, chúng ta cùng làm một số bài tập sau nhé.

I. Chuyển đổi thành câu gián tiếp

1. Nina said: “I am reading a novel now.”

2. She said: “I am playing soccer.”

3. He said: “They are painting this house.”

4. They said: “They are cleaning the floor.”

5. Tom said: “I am watching TV.”

6. My uncle said: “I am going to the circus.”

7. My friend said: “I am buying an English book.”

8. He said: “It is running.”

9. He said to me: “I am waiting for you.”

10. Nina said to me: “I am painting this for her.”

II. Chuyển đổi thành câu trực tiếp

1. Nina said that she was finishing the report.

2. He told me he was typing a letter.

3. Tom said that it was eating a fish.

4. She said to me that she was walking to my house.

5. He said that he was cleaning that car.

Bài tiếp theo: Câu trực tiếp gián tiếp ở thì quá khứ đơn và bài tập

Các bạn có vấn đề thắc mắc hoặc muốn biết đáp án của phần bài tập thì để lại comment ở phía dưới nha. Các admin sẽ trả lời sớm nhất cho các bạn.

Chúc các bạn thành công
Đỗ Quỳnh Như

Related Posts

Comments (2)

 1. thien tran
  June 28, 2014

  7. My friend said: “I am buying an English book.”
  10. Nina said to me: “I am painting this for her.”
  làm sao vậy ad

  Reply
 2. sansasuke
  June 29, 2014

  My friend said (that) she/he was buying an English book.
  Nina told me she was painting that for her.
  🙂

  Reply

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *