So sánh bậc kém hơn trong tiếng anh và bài tập

Tiếp nối bài học trước về so sánh hơn, so sánh nhấtso sánh bằng. Hôm nay, NgocTan’s blog tiếp tục hướng dẫn tới các bạn về so sánh bậc kém trong tiếng anh.

Nhiều bạn chắc hẳn bối rối so sánh bậc kém là gì? Có khó không? Và câu trả lời rằng: không những không khó mà còn rất dễ. Nào, chúng ta cùng vào bài học để tìm hiểu về so sánh bậc kém nhé.

I. So sánh bậc kém

1. Công thức so sánh bậc kém.

Chúng ta dùng less +adj/adv+ than cho cả 2 tính từ dài và tính từ ngắn. Cùng nhìn các ví dụ sau để hiểu hơn về cấu trúc này nhé:

Ví dụ 1: I am less beautiful than Nina. ( Tôi ít đẹp hơn Nina.)

Ví dụ 2: I am less poor than Nina. ( Tôi ít nghèo hơn Nina.)

Lưu ý: người ta dùng công thức not so…as phổ biến hơn so với công thức less… than.

2. Công thức khác.

The less + adj/adv + S +V, the less + adj/adv +S +V hoặc

The less + S+ V, the less + S + V. Chúng ta cùng nhìn vào ví dụ sau để hiểu hơn về công thức này nhé.

Ví dụ 1: The less hot it is, the less happy I am. (Càng ít nóng, tôi càng ít vui vẻ)
Ví dụ 2: The less I work with her, the less I hate her. (Làm việc với cô ấy ít hơn, tôi ghét cô ấy ít hơn)
Lưu ý: Với 2 công thức trên, chúng ta có thể thay the less thành the more. Cùng nhìn vào ví dụ sau:
Ví dụ 1: The more hot it is, the more happy I am. (trời nóng hơn tôi hạnh phúc hơn)

Ví dụ 2: The more I work with her, the more I hate her. (Tôi làm việc với cô ấy càng nhiều, tôi càng ghét cô ấy.)

Để hiểu hơn về cấu trúc “the more…the more” các bạn xem ở bài so sánh đặc biệt trong tiếng anh nhé.

II. Bài tập

Viết lại những câu sau đây, diễn tả cùng một nghĩa với đề bài.

1. Nina is less old than I am.

Nina is younger than I am.

2. He is less happy than my mother.

3. A cat is less intelligent than a dog.

4. He is less tall than my father.

5. I am less well known than my sister.

6. Ho Chi minh is less cold than Ha Noi Capital.

7. My mother is less fat than my sister.

8. I am less pretty than she is.

9. He is less hard-working than I am.

10. I am less lazy than he is.

Bài tiếp theo: so sánh đặc biệt trong tiếng anh.

Nếu có bất cứ khó khăn nào về bài học hôm nay, các bạn hãy để lại lời nhắn ở ô comment phía dưới. Nhóm admin sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Chúc các bạn thành công
Đỗ Quỳnh Như     

Related Posts

Comments (1)

  1. jac davic
    November 28, 2015

    Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Reply

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *