Bài tập thì hiện tại tiếp diễn

Sau rất nhiều bài lý thuyết về thì hiện tại tiếp diễn. Hôm nay, NgocTan’s blog muốn giới thiệu tới các bạn bài tập về thì hiện tại tiếp diễn nhằm giúp các bạn vững vàng và hiểu sâu hơn về thì hiện tại tiếp diễn trong tiếng anh.

Nào, chúng ta cùng vào bài học ngày hôm nay nhé.

I. Dùng hình thức đúng của thì hiện tại tiếp diễn

1. Look! He (run)………………

2. Please be quiet! My father (sleep)………………

3. He (buy)…………… a new car now.

4. My sisters (listen)………….. to music at the moment.

5. They (work)…………….now.

6. Sam (play)………………the piano right now.

7. She (not, clean)…………….. the window.

8. Listen! They think the bell (ring)………………..

9. Nina and Sam (travel)……………………now.

10. Tom (learn)……………….English right now.

II. Viết câu trả lời ngắn xác định và phủ định

1. Is he watching television?

Yes, he is.

No, he isn’t.

2. Is it raining?

3. Is Sam riding a bike at the moment?

4. Are they playing football?

5. Is he sleeping?

6. Is the dog running?

7. Is someone singing?

8. Is he living with his girlfriend?

9. Are Nina and Sam singing together?

10. Is the bus coming?

III. Sử dụng thì hiện tại thường hoặc thì hiện tại tiếp diễn trong những câu sau

1. I (play)………………volleyball every afternoon.

2. I (play)………………volleyball now.

3. We (go)……………..out at eight o’clock tonight.

4. Sam always (go)…………. to school at 6 o’clock.

5. Vicky (sweep)……………..the floor now.

6. She (make)………….up three times a week.

7. I (listen)…………….. to music every day.

8. He listen)…………… to classical music at the moment.

9. He usually (watch)…………TV after school.

10. They (not, draw)………………a picture now.

Chúc các bạn thành công
Đỗ Quỳnh Như

Related Posts

Comments (19)

 1. sang nguyen
  April 28, 2014

  Không có đáp án thế thì làm sao biết đúng hay sai!

  Reply
 2. Cau nguyen van
  May 29, 2014

  Tan Ngoc Pham oi cho minh xin dap an nhe, ban gui vao hop mail: paulnguyencau2010@gmail.com. cam on ban nhieu

  Reply
 3. nhudo18
  May 31, 2014

  Đã gửi đáp án rồi nha bạn

  Reply
 4. Hương Nguyễn
  May 31, 2014

  bạn gửi đáp án ở đâu vậy

  Reply
 5. Cư Sora Kun
  June 02, 2014

  Ad gưi giùm mình đán án nhé.. Tks ad

  Reply
 6. Thảo Pisces
  June 13, 2014

  ad gửi dùm mình đáp án nhé hominhthaodta12@gmail.com. tks ad 🙂

  Reply
 7. hjen le
  July 03, 2014

  gửi đáp án cho mình với nhé hjenkcck@gmail.com

  Reply
 8. Nguyễn Quốc Đạt
  July 07, 2014

  cho minh xin dap an nhe: doandu4993@gmail.com

  Reply
 9. Doan Kim Thu
  July 08, 2014

  gửi đáp án cho mình ad ơi skdad3251@gmail.com

  Reply
 10. tuan lai
  July 19, 2014

  gửi đáp án cho mình ad ơi laituan250705gmail.com

  Reply
 11. Thao Nguyen
  July 21, 2014

  cho mình đáp án với "nguyenthao800@gmail.com" cảm ơn bạn nhiều nhiều.

  Reply
 12. tuấn nguyễn minh
  July 23, 2014

  cho mình đáp án

  Reply
 13. Leo Dang
  July 29, 2014

  Ad gửi cho t xin đáp án nữa nha,, thank ad nhiu leodang228@gmail.com

  Reply
 14. duyen tran
  August 02, 2014

  ad! gui cho minh xin dap an bai tap nha. rochamhung@gmail.com

  Reply
 15. hảo nguyễn thị
  August 10, 2014

  cho e xin đáp án với ạ, địa chỉ mail của e: nguyenhao.98.qn@gmail.com
  thanks a!!

  Reply
 16. thu ha dong
  August 19, 2014

  cho e xin đáp án với mail: dongthithuha20@gmail.com

  Reply
 17. Thu Nguyễn
  August 25, 2014

  ad ơi gửi giúp mình đáp án vào gmail: thunguyen96hp@gmail.com nhé. Cảm ơn ad nhiều

  Reply
 18. Thủy Tiên Nguyễn Thị
  September 07, 2014

  add gửi cho mình đáp án vào nhuthuytien@gmail.com nha!

  Reply
 19. Khoa Đăng
  August 12, 2016

  phamngoctan oi cho minh xin dap an nhe, ban gui vao hop mail: donghalinh.com.vn@gmail.com

  Reply

Leave a Reply to Cư Sora Kun Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *