Đổi câu trực tiếp sang câu gián tiếp ở dạng nghi vấn và bài tập

Để xem lại các bài học trước về câu trực tiếp gián tiếp ở các thì, các bạn vào bài Tổng hợp cách chuyển đổi câu trực tiếp gián tiếp và bài tập. Còn hôm nay, chúng ta cùng vào bài học mới đầy thú vị và hấp dẫn Câu trực tiếp gián tiếp ở dạng nghi vấn và bài tập.

Nào, chúng ta cùng vào bài học ngày hôm nay nhé.

I. Trường hợp câu nghi vấn ở dạng Yes-No.

Ví dụ 1: He asked me: “Do you clean the floor?”

Các bước chuyển đổi thành câu gián tiếp

Bước 1: Bỏ dấu : và dấu “”

Bước 2: Ta phải thêm If hoặc Whether. Vì vậy ta có He asked me if

 Bước 3: Xác định thì của câu. Vì ví dụ trên ở thì hiện tại đơn nên ta chuyển thành thì quá khứ đơn. Ở hình thức câu nói gián tiếp, câu hỏi không mang hình thức nghi vấn vì vậy ta không có đảo ngược chủ ngữ, không còn dấu chấm hỏi ở cuối câu.

→ He asked me if I cleaned the floor.

Ví dụ 2: he asked her: “Did you take care of your children?”

→ He asked her whether she had taken care of her children.

Lưu ý: Để tìm hiểu thêm về cách chuyển đổi của từ “You và Your” trong hai ví dụ trên, các bạn vào xem lại bài Câu trực tiếp gián tiếp ở thì hiện tại tiếp diễn và bài tập.

II. Trường hợp câu nghi vấn bắt đầu bằng những từ nghi vấn

Chúng ta có những từ nghi vấn như sau: what, why, when, where, how, which.

Ví dụ 1: He asked me: “why do you clean the floor?”

→ He asked me why I cleaned the floor.

Ví dụ 2: He asked her: “When did you take care of your children?”

→ He asked her when she had taken care of her children.

Để hiểu rõ hơn về bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng làm bài tập nhé.

I. Chuyển đổi thành câu gián tiếp

1. He asked his friend: “Did you finish the report?”

2. He asked Nina: “Have you done the homework?”

3. She asked me: “What is the time?”

4. She asked Tom: “How do you know my name?”

5. Nina asked me: “How do you go to school?”

6. My mother asked me: “Where do you live?”

7. She asked him: “What do you do?”

8. He asked the boy: “Did you buy the book?”

9. He asked me: “What is your name?”

10. Sam asked me: “Do you watch TV?”

Chúc các bạn thành công

Related Posts

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *