Bài tập thì quá khứ đơn

Chào các bạn, hôm nay NgocTan’s blog tiếp tục triển khai tới các bạn bài tập về thì quá khứ đơn. Bài học hôm nay sẽ giúp các bạn nắm vững được và hiểu rõ hơn về thì quá khứ đơn qua những bài tập ứng dụng. Nào, chúng ta cùng vào bài học nhé.

Chúng ta sử dụng “DID” để đặt câu hỏi trong thì quá khứ đơn. Nào, cùng xem ví dụ sau để hiểu cách sử dụng did để đặt câu hỏi nhé.

Ví dụ 1: Did it have a large head? Yes, it did/ No, it didn’t

Ví dụ 2: Did you go to school? Yes, I did/ No, I didn’t.

Các bạn lưu ý rằng, vì ta mượn trợ từ “Did” đặt câu nên động từ “HAVE và GO” ta không chia động từ cột 2.

Để hiểu hơn về cách đặt câu hỏi của thì quá khứ đơn, các bạn cùng làm một số bài tập sau.

I. Nhìn vào bức tranh và trả lời câu hỏi

Bài tập thì hiện tại đơn

1. Did this dinosaur have long legs?

2. Did it have four wings?

3. Did it have a long tail?

4. Did it have short teeth?

5. Did it have small body?

6. Did it have small eyes?

7. Did it have four noses?

8. Did it have two heads?

II. Viết những câu về khủng long, sử dụng had hoặc didn’t have.

1. This dinosaur had …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. It didn’t have …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

III. Viết lại câu

1. The / dinosaurs/ in / all/ swam/ sea.

…………………………………………………………..

2. Plants/ ate/ they.

……………………………………………………………..

3. It/ does/have/neck/long/?

…………………………………………………………………

4. It/yes/does/, /.

……………………………………………………………….

5. He/ did/ go/the/ to/ supermarket?

………………………………………………………………..

Chúc các bạn thành công
Đỗ Quỳnh Như    

Related Posts

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *