Phân biệt giữa how many – how much và bài tập

Chào tất cả các bạn, hôm nay NgocTan’s blog giới thiệu tới các bạn bài học mới về “How many va How much”. Cả hai đều có nghĩa là bao nhiêu nhưng là khác nhau rất nhiều trong cách sử dụng. Vậy, chúng khác nhau như thế nào, chúng ta cùng vào bài học ngày hôm nay nha.
Phân biệt giữa how many và how much

1. Chúng ta sử dụng HOW MANY với danh từ đếm được và chúng ta thường trả lời câu hỏi của HOW MANY với những con số.

Ví dụ 1: How many books do you want?

I want three books.

Ví dụ 2: How many people like salad?

Fourteen people.

Ví dụ 3: How many fans are there in your family?

There are four fans in my family.

There is one fan in my family.

Kết luận:

– How many luôn đi cùng với danh từ đếm được.

– Ở câu hỏi sau từ How many danh từ luôn luôn phải thêm “S” ngoại trừ từ people.

– Khi trả lời với câu there are và there is. Thì chúng ta dùng there is khi danh từ chỉ có một. Và dùng there are khi danh từ từ hai trở lên.

2. How much luôn luôn đi cùng với một danh từ không đếm được không được thêm S ở danh từ.

    Cùng nhìn vào ví dụ để hiểu rõ hơn về cách dùng how much:

Ví dụ: How much milk do you want?

I want one quart, please.

How much juice do you have?I have four cartons.

Để hiểu thêm về bài học hôm nay, các bạn cùng làm một số bài tập sau nhé.

I. Xác định xem những từ sau là danh từ đếm được hay danh từ không đếm được.Với danh từ đếm được ta viết C, với danh từ không đếm được ta viết N.

1. Hot dog C

2. Apple juice N

3. Soup

4. Chicken

5. Cake

6. Banana

7. Nut

8. Spaghetti

9. Table

10. Salad

II. Hoàn thành câu với How many và how much

1. How much apple juice do you need?

2. ……………….salad do they want?

3. …………………….soup is there?

4. …………………….. bananas are there?

5. …………………….people like pistachio ice cream

6. ……………..soup do we have?

7. ………………..milk does he want?

8. …………………… tables are there in your family?

9. …………….. burgers do you want?

10. ……………..apples are there?

III. Nối câu hỏi với câu trả lời

1. How many do you want? It is $ 3

2. What do you want to eat? Three, please.

3. How much is the tea? Yes. Lemonade, please

4. Do you want a drink? I want a hot dog.

Chúc các bạn thành công
Đỗ Quỳnh Như     

Related Posts

Comments (2)

 1. hjen le
  July 03, 2014

  gửi đáp án cho mình với nhé . tks ad 🙂

  Reply
 2. Phương Hà
  November 28, 2015

  Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Reply

Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *